Vilkår og betingelser

 

Definisjoner

For formålet med disse generelle vilkårene og betingelsene skal følgende vilkår ha følgende betydning:

Med “virkedag” menes en kalenderdag, unntatt en lørdag, en søndag eller en helligdag, hvor bankene er åpne for normal virksomhet.

“Forbruker” betyr enhver fysisk person som ikke handler i løpet av et yrke eller virksomhet (forbruk) som inngår en avtale med MONTE NAPOLEONE via Monte Napoleone Tailor Webshop.

“Avtale” betyr enhver avtale med hensyn til bestillinger for produkter tilgjengelig på Monte Napoleone Tailor-nettbutikken inngått mellom Monte Napoleone og forbrukeren via Monte Napoleone-nettstedet.

“Varig medium” betyr ethvert instrument, inkludert e-post, som gjør det mulig for forbrukeren å lagre informasjon adressert til ham på en måte som er tilgjengelig for fremtidig referanse i en tidsperiode som er tilstrekkelig for formålet med informasjonen, og som tillater uendret reproduksjon av informasjonen lagret;

“MN” betyr MONTE NAPOLEONE. , et privat aksjeselskap stiftet i henhold til norsk lov, med registrert kontor i Stjernemyrveien 36, 0673 Oslo, Norge.

“Monte Napoleoene Webshop” betyr nettbutikken til Montenapoleone på montenapoleonetailor-nettstedet.

“Monte Napoleone-nettstedet” betyr nettstedet til MONTE NAPOLEONE TAILOR på www.wordpress-843741-3123615.cloudwaysapps.com

“Generelle vilkår og betingelser” betyr disse generelle vilkårene og betingelsene for Monte Napoleone.

“Immaterielle rettigheter” betyr alle eksisterende og fremtidige immaterielle rettigheter, som eksisterer hvor som helst i verden, enten de er registrert eller ikke (inkludert men ikke begrenset til alle varemerkerettigheter, varenavnrettigheter, patentrettigheter, opphavsrettigheter, databaserettigheter, designrettigheter og alle varemerker, handelsnavn, domenenavn, programvare, patenter, verk, databaser, design, modeller, know-how og alle rettigheter med hensyn til noe av det foregående) relatert til produktene og MN-nettstedet.

“Parter” betyr Monte Napoleone og forbrukeren samlet.

“Produkt” betyr alle varer Monte Napoleone produserer og/eller selger under (handels)navnet “Monte Napoleone” eller “Monte Napoleone Tailor”.

Returer og bytte

Å returnere et READY TO WEAR-produkt er alltid mulig, ved å sende produktet/produktene tilbake til oss. Når du ber om retur eller bytte, må du huske på følgende informasjon:

Du kan returnere bestillingen din innen 14 kalenderdager etter at du har mottatt pakken. Vennligst fyll ut skjemaet du mottok med kjøpet og legg det i boksen som du ønsker å returnere til oss. Vær oppmerksom på at ved retur/bytte av en vare er fraktkostnadene for egen regning.

Alle varer inspiseres ved retur og skal være rene og ubrukte. For din egen og vår bekvemmelighet, vennligst returner skjortene/varene på en forsvarlig måte slik du har mottatt dem i eller bruk en annen solid veske for å sikre at vi mottar varene i optimal stand.

Returadresse: Stjernemyrveien 36,0673 Oslo.

Vi tar sikte på å behandle eventuelle returer eller bytte innen 14 kalenderdager og vil kontakte deg når prosessen er fullført. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 10 kalenderdager før midlene blir kreditert bankkontoen din, avhengig av din bank eller kortutsteder.

Online bestillinger kan også returneres til vårt kontor. Vær oppmerksom på at refusjonen ikke kan gis direkte i vår forhandlerbutikk, men vil bli utstedt gjennom systemet vårt innen 14 kalenderdager.

Enhver retur som ikke er i samsvar med ovennevnte kan nektes etter Monte Napoleones skjønn.

Internasjonal avkastning

Alle returnerte varer skal deklareres som ‘Retur og reparasjoner av norske varer’ på tolldeklarasjonen. Dette bør skrives på emballasjen samt i deklarasjonsskjemaet. Returnerte pakker som ikke har denne omtalen kan ikke bli levert til vårt lager og kan bli utsatt for tilleggsgebyrer.

Feil rekkefølge

Vi har som mål å tilby en smidig og enkel bestillingsprosess. Hvis du opplever problemer med bestillingen din, vennligst kontakt oss på e-post til support@montenapoleone.no Vennligst inkluder din bestillingsreferanse til enhver tid når du sender oss en e-post

Vår støttetjeneste er tilgjengelig på hverdager fra 10:00 til 18:00 (CET).

AVBESTILLING OG RETUR PÅ SKREDDEDRAG

Alle skreddersydde produkter er 100 % individuelt tilpasset etter kundens preferanser. Derfor aksepterer vi IKKE returer av noen grunn bortsett fra produksjonsfeil.

Anvendbarhet

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder enhver avtale (og/eller endringer eller tillegg til denne) for salg og levering av produkter inngått gjennom MN-nettbutikken som MN er part i og gjelder for hele rettsforholdet mellom partene. Disse generelle vilkårene gjelder også for og fra en integrert del av alle tilbud og tilbud gitt av MN og alle aksepter, erkjennelser og bekreftelser fra MN av eventuelle bestillinger foretatt av Forbrukeren.

Ved å legge inn en bestilling godtar forbrukeren å være bundet av disse generelle vilkårene.

I tilfelle spesifikke produktrelaterte vilkår og betingelser gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, vil disse vilkårene være eksplisitt spesifisert i tilbudet av det spesifikke produktet, og i tilfelle motstridende vilkår og betingelser, kan forbrukeren påberope seg gjeldende betingelse som er mest gunstig for forbrukeren.

Disse generelle vilkårene og betingelsene erstatter alle tidligere generelle vilkår og betingelser for salg og levering av produkter inngått gjennom Monte Nettbutikk.

Tilbud og bestillinger

Materialet på Monteshirts-nettstedet er kun gitt for generell informasjon. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke Monte.

Monte Napoleone vil indikere på MonteNapoleoneTailor-nettstedet om et tilbud er av begrenset varighet.

Et tilbud er avhengig av tilgjengelighet. Hvis et produkt er utsolgt, til tross for at det vises på vår nettbutikk, kan vi kansellere en bekreftet bestilling. I slike tilfeller vil forbrukeren bli informert via e-post og alle betalinger i forbindelse med bestillingen vil bli refundert.

Avtalen

I henhold til bestemmelsene i disse generelle vilkårene trer avtalen i kraft ved aksept av et tilbud og oppfyllelse av gjeldende vilkår av forbrukeren. Forbrukeren aksepterer tilbudet ved å legge inn en bestilling gjennom Montenapoloene Nettbutikk. Umiddelbart etter å ha mottatt en bestilling, vil Monte Napoleone sende en automatisk e-post som bekrefter mottak av bestillingen.

Monte Napoleone kan – innenfor lovbestemte rammer – innhente opplysninger om Forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om fakta og forhold som har betydning for ansvarlig inngåelse av Avtalen.

Monte Napoleone forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere en bestilling, uten å være ansvarlig for eventuelle skader eller kostnader i (blant annet) følgende situasjoner:

I slike tilfeller vil forbrukeren bli informert via e-post og alle betalinger i forbindelse med bestillingen vil bli refundert.

Priser

Alle priser som er oppgitt på Monte Napoleone-nettstedet er i USD, NOK eller EURO og inkluderer mva og frakt, bortsett fra B2B-bestillinger.

Monte Napoleone forbeholder seg retten til å endre prisene som er oppgitt på Monte Napoleones nettsted uten varsel. MN vil ikke være ansvarlig overfor Forbrukeren eller noen tredjepart for prisendringer.

Frakt- og leveringspriser gjelder per bestilling. Alle kostnader i forbindelse med forsendelsesimport- og eksportavgifter og avgifter, samt alle andre avgifter eller skatter som pålegges eller pålegges i forbindelse med produktet, frakt og fortolling skal skje for Monte Napoleones regning. All retur skal stå for kundens regning.

Angrerett

Forbrukeren har rett til å trekke seg fra avtalen innen 14 kalenderdager uten å oppgi noen grunn. Forbrukeren kan enten oppløse avtalen og motta refusjon eller bytte det bestilte produktet. Angrefristen vil utløpe etter 14 kalenderdager fra dagen da forbrukeren (eller en tredjepart angitt av forbrukeren annen enn transportøren) får fysisk besittelse av det bestilte produktet. I tilfelle flere produkter av samme bestilling leveres separat, vil angrefristen utløpe etter 14 kalenderdager fra den dagen da forbrukeren (eller en tredjepart angitt av forbrukeren annen enn transportøren) får fysisk besittelse av den siste bestilt produkt.

Produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygieneårsaker (som undertøy, badetøy og piercet tilbehør) og/eller forseglede produkter som ble åpnet etter levering, kan ikke returneres eller byttes.

For å utøve angreretten må forbrukeren informere MN om sin beslutning om å trekke seg fra avtalen ved å be om en returvareautorisasjon på MN-nettstedet eller sende en e-post med en utvetydig skriftlig erklæring innen angrefristen. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at forbrukeren ber om en returvareautorisasjon eller sender den utvetydige erklæringen til Monte før angrefristen er utløpt.

I angrefristen skal Forbrukeren håndtere og inspisere Produktet og emballasjen med omhu, på samme måte som Forbrukeren har lov til å gjøre i en butikk. Forbrukeren skal kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Forbrukeren er ansvarlig for eventuell redusert verdi av Produktet som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjon.

Dersom Forbrukeren benytter sin angrerett, vil Forbrukeren returnere Produktet til MN for egen risiko og regning, ved å følge instruksjonene på Returvareautorisasjonen, uten ugrunnet opphold og under alle omstendigheter senest 14 kalenderdager fra dagen. hvorpå Forbrukeren meddelte sin beslutning om å trekke seg til MN. Denne fristen overholdes dersom Forbrukeren sender tilbake Produktet før angrefristen på 14 kalenderdager er utløpt.

Forbrukeren skal returnere Produktet med alt levert tilbehør og i fullstendig og original tilstand og, i den grad det er mulig, i originalemballasjen. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos Forbrukeren.

Dersom Forbrukeren benytter sin angrerett i tide, vil MN refundere de relevante betalingene mottatt fra Forbrukeren, unntatt leveringskostnadene og eksklusive returkostnadene, uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter ikke senere enn 14 kalenderdager fra den dagen da MN er informert om Forbrukerens beslutning om å trekke seg fra Avtalen. Returkostnadene vil bli trukket fra forbrukerens refusjon. I tilfelle forbrukeren ønsker å bytte produktet, vil ingen retur- og/eller ekstra leveringskostnader belastes. MN kan holde tilbake refusjonen inntil MN har mottatt produktet tilbake, eller inntil forbrukeren har fremlagt tilstrekkelig bevis for rettidig å ha sendt tilbake produktet, avhengig av hva som er tidligst. MN vil gjennomføre slik refusjon med samme betalingsmiddel som forbrukeren brukte for den første transaksjonen, med mindre forbrukeren uttrykkelig har avtalt noe annet.

Uavhengig av paragraf ovenfor, refunderer ikke MN leveringskostnadene dersom Forbrukeren valgte en annen type levering enn den billigste typen standardlevering.

MN har rett til å nekte å akseptere et returnert produkt og refusjon av betalinger dersom forbrukeren ikke overholder instruksjonene i denne klausulen ovenfor.

Betaling fra forbrukeren

Med mindre annet er angitt i avtalen eller i gjeldende tilleggsvilkår, vil beløpene som skal betales til Monte Napoleone bli betalt av forbrukeren innen 14 kalenderdager etter inngåelsen av avtalen.

Monte Napoleone godtar ingen annen betalingsmåte enn betalingsmåtene som er angitt på Monte Napoleone Tailor-nettstedet. Vi kan endre disse betalingsmåtene når som helst. Alle faktiske kostnader ved betaling vil bli overført til Forbrukeren.

Forbrukeren har plikt til å informere MN om eventuelle unøyaktigheter i oppgitte eller oppgitte betalingsdata.

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr Monte deg følgende betalingsalternativer. Betaling skal skje til Klarna:

Ytterligere informasjon og Klarnas brukervilkår finner du her. Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.

Frakt og levering

Det bestilte produktet vil bli sendt til forbrukeren innen 1-3 virkedager etter bekreftelse av bestillingen. I tilfelle det legges inn flere bestillinger med samme leveringsadresse av forbrukeren, kan disse bestillingene kombineres, med mindre forbrukeren ber om noe annet. I slike tilfeller vil produktene bli sendt fra vårt lager til forbrukeren innen 1-3 virkedager etter siste bestilling.

I stedet for å få bestillingen sendt og levert, kan Forbrukeren velge å hente bestillingen fra en av våre fysiske forhandlerbutikker i Oslo. Hvis forbrukeren bestemmer seg for å gjøre dette, bør forbrukeren angi dette når han bestiller hos Monte Nettbutikk.

Når forbrukeren har lagt inn en bestilling på en virkedag og har mottatt en e-postbekreftelse før 17:00 CET, vil bestillingen være klar innen 3-15 virkedager, avhengig av produktets tilgjengelighet:

Frakt- og leveringsvilkårene angitt i disse generelle vilkårene og betingelsene, på Monte Napoleone-nettstedet eller på annen måte kommunisert av våre forhandlere er veiledende og ikke garantert. Hvis MN ikke er i stand til å overholde (estimert) leveringsdato, vil Monte varsle forbrukeren om dette. MM er ikke ansvarlig for eventuelle skader og kostnader som oppstår som følge av eller i forbindelse med forsinket levering.

Monte Napoleone sender til leveringsadresser i landene som er angitt på MN-nettstedet. MN vil levere produktet til leveringsadressen som er spesifisert i ordren fra forbrukeren.

Hvis leveringsadressen er plassert utenfor EU, skal forbrukeren være ansvarlig for å sikre at det bestilte produktet kan importeres lovlig.

Monte Napoleone er autorisert til å engasjere tredjeparter i oppfyllelsen av sine frakt- og leveringsforpliktelser i henhold til avtalen. Alle frakttjenester som brukes av MN gir et sporingsnummer.

Monte Napoleone beholder det fulle og ubetingede eierskapet til det bestilte produktet inntil produktet samt alle andre krav fra Monte Napoleone overfor forbrukeren er betalt i sin helhet. Forbrukeren skal under ingen omstendigheter ha tilbakeholdsrett med hensyn til Produktet. Monte Napoleone har rett til å ta tilbake produktet dersom forbrukeren unnlater å oppfylle noen av sine forpliktelser i henhold til avtalen og/eller hvis Monte fra forbrukerens oppførsel eller kommunikasjon trekker den slutningen at forbrukeren ikke vil oppfylle noen av sine forpliktelser i henhold til avtalen.

All risiko i forbindelse med Produktet skal overføres til Forbrukeren når Produktet leveres til leveringsadressen spesifisert i Forbrukerens bestilling. Hvis forbrukeren nekter eller unnlater å ta og/eller akseptere levering av det bestilte produktet, vil forbrukeren bli belastet for de faktiske kostnadene ved å sende produktet tilbake til MN.

Klager

Monte Napoleone ønsker å påpeke at forbrukeren kan stole på den juridiske garantien for varens samsvar. Forbrukeren er forpliktet til å undersøke det leverte produktet nøye på dagen da forbrukeren (eller en tredjepart angitt av forbrukeren annen enn transportøren) kommer i fysisk besittelse av produktet.

Forbrukeren skal informere Monte Napoleone om eventuelle klager på mangler og/eller manglende samsvar med spesifikasjonene til det leverte produktet, inkludert, men ikke begrenset til, klager angående synlige defekter og/eller skader på produktet og/eller fargen på produktet. Produkt. Eventuelle klager skal sendes skriftlig til følgende e-postadresse: support@montenapoleone.no E-posten skal inneholde en tydelig beskrivelse av reklamasjonen, forbrukerens navn, ordrenummeret som er inkludert i ordrebekreftelsen og produktets artikkelnummer og skal sendes innen rimelig tid etter oppdagelsen av defektene, men uansett, senest to (2) måneder etter oppdagelsen av manglene.

Klager sendt til MN vil bli besvart innen en periode på fem (5) virkedager fra datoen for mottak av klagen. Forbrukeren skal gi MN all bistand som MM måtte kreve for å behandle klagen. Monte Napoleone (MN) er kun forpliktet til å ta klager til behandling, dersom MN gis anledning til å verifisere klagen.

I tilfelle en rettidig, korrekt og begrunnet klage, skal forbrukeren ha rett til enten erstatning eller reparasjon av det defekte eller ikke-konforme produktet, eller en passende kreditt for kjøpesummen for produktet.

Forbrukeren skal returnere det defekte eller ikke-konforme produktet i sin helhet til Monte Napoleone. Det defekte eller ikke-konforme produktet skal bli MNs eiendom så snart det har blitt erstattet eller kreditert.

En klage som ikke oppfyller kravene, skal ikke tas i betraktning av Monte Napoleone, produktet skal anses å ha ingen defekter og samsvarer med spesifikasjonene og fritar ikke forbrukeren fra noen av sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Byrde

Monte Napoleone skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor forbrukeren for indirekte tap eller skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen, salg av produkter av MN eller bruken av der av forbrukeren, enten slik skade er basert eller ikke. om erstatning, produktansvar, garanti, lovpålagt plikt eller annet, med mindre skaden er forårsaket av forsett eller forsettlig hensynsløshet fra Monte Napoleone.

Uavhengig av det motsatte i avtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, ethvert samlet ansvar for Monte overfor forbrukeren som oppstår i forbindelse med avtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, under enhver teori eller grunnlag enten det er i kontrakt, erstatningsansvar, produktansvar, garanti, lovpålagt forpliktelse eller på annen måte skal under ingen omstendigheter overstige fakturaverdien til det aktuelle produktet (med mindre skadene er forårsaket av forsett eller forsettlig hensynsløshet fra MN eller dets ledelse).

Force majeure

Monte Napoleone skal ikke holdes ansvarlig for svikt eller forsinkelse i ytelsen dersom slik svikt eller forsinkelse skyldes avbrudd i Produktets produksjonsprosess eller dersom slik svikt eller forsinkelse er forårsaket av force majeure, uansett om slik force majeure var forutsigbar eller ikke på tidspunktet for avtalen. Som følge av slik force majeure og/eller mislighold fra en av Montes leverandører, kan Monte Napoleone ikke med rimelighet kreves for å oppfylle sine forpliktelser.

I tilfelle MN som følge av force majeure og/eller mislighold fra en av MNs leverandører er forhindret i å oppfylle sine forpliktelser overfor Forbrukeren, skal slik forpliktelse suspenderes så lenge force majeure-hendelsen og/eller hendelsen varer. mislighold fra en av MNs leverandører, skal Forbrukeren ikke ha krav på noen som helst erstatning.

I tilfelle force majeure og/eller mislighold fra en av Monte Napoleones leverandører forlenges eller med rimelighet forventes av MN å forlenge seg i en periode på tre (3) påfølgende måneder, skal MN ha rett til å kansellere den berørte avtalen uten noe ansvar overfor Forbruker.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter skal forbli den eksklusive eiendommen til MN eller dets lisensgivere. Forbrukeren erkjenner at den ikke har noen rett, tittel eller interesse i, og vil heller ikke erverve eller forsøke å erverve noen immaterielle rettigheter i eget eller tredjeparts navn, eller for egne eller andres vegne eller handle på en slik måte at kan gi inntrykk til tredjeparter at forbrukeren er innehaver av noen av disse immaterielle rettighetene.

Forbrukeren skal ikke kopiere noen produkter eller (noen del av) MonteNapoleoneTailor-nettstedet, og heller ikke (på annen måte) bruke noen immaterielle rettigheter uten Montes skriftlige forhåndsgodkjenning. Forbrukeren skal ikke forårsake eller tillate at noe blir gjort som kan skade eller forårsake skade på de immaterielle rettighetene, inkludert men ikke begrenset til deres gyldighet, særpreg og/eller omdømme.

Ingenting i noen avtale og/eller disse generelle vilkårene og betingelsene skal tolkes som å gi noen lisens eller gi noen rettigheter til forbrukeren angående immaterielle rettigheter.

Personvern

MN vil behandle personopplysninger om forbrukeren i samsvar med personvernerklæringen publisert på MN-nettstedet.

Tilgjengelighet av MONTE NAPOLEONE TAILOR nettbutikk

Monte Napoleone garanterer ikke at MonteNapoleoneTailor-nettstedet, eller noe innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller at tilgangen alltid vil være uavbrutt. Tilgang til MonteNapoleoneTailor-nettstedet er tillatt på midlertidig basis. Monte Napoleone forbeholder seg retten til å suspendere, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av MonteNapoleoneTailor-nettstedet når som helst etter behov uten varsel. MN skal ikke holdes ansvarlig for noen grunn som gjør at MonteNapoleoneTailor-nettstedet er utilgjengelig til enhver tid eller for en hvilken som helst periode.

Diverse

Ugyldigheten eller umuligheten av å håndheve noen bestemmelse i disse generelle vilkårene og betingelsene skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til noen annen bestemmelse i disse generelle vilkårene. Enhver slik ugyldig eller ikke-gjennomførbar bestemmelse skal erstattes eller anses å bli erstattet av en bestemmelse som anses å være gyldig og håndhevbar. Tolkningen av de erstattende bestemmelsene skal være så nær som mulig hensikten med den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen.

Monte Napoleone forbeholder seg retten til ensidig å endre disse generelle vilkårene og betingelsene når som helst. I tilfelle at de generelle vilkårene og betingelsene er endret, vil Monte gi beskjed om dette ved å opplyse på Monte-nettstedet at de generelle vilkårene er endret, og dermed angi datoen for slike endringer.

Monte Napoleone kan overføre, overdra og/eller pantsette sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til avtalen til en tredjepart. Dette vil ikke påvirke forbrukerens rettigheter og plikter.

Forbrukeren kan kun overføre, overdra og/eller pantsette sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til Avtalen til en tredjepart etter skriftlig godkjenning fra MN.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse generelle vilkårene og betingelsene og enhver avtale skal utelukkende styres av og tolkes i samsvar med lovene til italienerne, unntatt (i) eventuelle lovkonfliktregler under italiensk internasjonal privatrett og (ii) anvendeligheten av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wienkonvensjonen av 1980).

Den kompetente domstolen i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene og/eller en avtale uten at det berører retten til å anke og anke til Høyesterett.

ODR-tvistløsning for forbrukere i EU-land

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage